Hiệu quả làm lạnh tốt nhất

Kết hợp với việc sử dụng dễ dàng

Có thể sử dụng ngay sau khi mở bao bì, không cần bất kì sự tháo lắp nào.